Дорноговь аймагт Хот суурин газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажил хийгдэж байна.

2019-06-20

Тус аймгаас 2019 онд хот суурин газрын газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа хийх ажлын тендер зарлаж 1-р багцад 27,9 сая төгрөгийн үнийн дүнгээр Газар сервис ХХК, 2-р багцад 28,4 сая төгрөгийн үнийн дүнгээр АТТП ХХК-иуд шалгарч гэрээ байгуулан, хээрийн болон суурин судалгааны ажлыг эхлүүлээд байна. Дээрх ажлыг 2019 онд багтаан хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөн ажиллаж байна.

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР