Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2019 оны А/156 тоот тушаалаар газар өмчлөх, эзэмших өргөдлийн маягтуудыг шинэчлэн батлав

2019-10-08

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР