Газар эзэмшигч, ашиглагч нарын анхааралд!!!

2019-10-09
Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 9.2 дах заалт, газар эзэмших, ашиглах гэрээний 2.5 дах хэсэгт заасны дагуу газрын төлбөр төлөгч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь улирал бүрийн эхний сарын 25-ны дотор төлбөрөө төлөх үүрэгтэй ба 2019 он болон өмнөх оны газрын төлбөрийг 2019 оны 10-р сарын 25-ны дотор барагдуулна уу. Хэрэв заасан хугацаандаа газрын төлбөрөө барагдуулаагүй тохиолдолд холбогдох хуулийн дагуу дараагийн шатны арга хэмжээ авахыг анхааруулж байна.
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР