ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧ ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АНХААРАЛД

2019-11-04

Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 9.2 дах заалт, газар эзэмших, ашиглах гэрээний 2.5 дах хэсэгт заасны дагуу газрын төлбөр төлөгч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь улирал бүрийн эхний сарын 25-ны дотор төлбөрөө төлөх үүрэгтэй. Иймд Дорноговь аймгийн нутаг дэвсгэрт газар эзэмшиж, ашиглаж буй газрын төлбөрийн үлдэгдэлтэй иргэн, хуулийн этгээдүүд заасан хугацаанд газрын төлбөрөө төлж барагдуулаагүй тохиодолд Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.5 дахь заалтын дагуу газрын эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох нөхцөл бүрдсэнийг анхааруулж байна.

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР