ХАТАНБУЛАГ СУМАНД ГАЗРЫН ЦАХИМ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ДАХИН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА.

2023-04-12

Хатанбулаг сумын Засаг даргын 2023 оны А/77 тоот захирамжийг үндэслэн дор дурьдсан байршилтай газарт газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн цахим дуудлага худалдаа 2023 оны 04-р сарын 28-ны өдөр дахин зохион байгуулагдана.

Баг Төлөвлөлтийн нэгж талбар Газрын нэр Газрын зориулалт Талбайн хэмжээ [m2] Анхны үнэ
1 5-р баг 3022076 сумын төвд ханги явах замын зүүн талд 2117: Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС 5000 3,000,000.00
2 2-р баг 3007166 Буттай 2117: Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС 5000 3,000,000.00
3 2-р баг 3007213 Буттай 2111: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор 2000 1,200,000.00
4 2-р баг 3007209 Буттай 2111: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор 2000 1,200,000.00
5 3-р баг 3033183 Ханги боомтын хилийн зурвас гадна 2120: Барилга байгууламжийн бусад газар 20000 12,000,000.00
6 3-р баг 3033184 Ханги боомтын хилийн зурвас гадна 2120: Барилга байгууламжийн бусад газар 20000 12,000,000.00
7 3-р баг 3033171 Ханги боомтын хилийн зурвас гадна 2117: Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС 10000 6,000,000.00
8 3-р баг 3033172 Ханги боомтын хилийн зурвас гадна 2120: Барилга байгууламжийн бусад газар 20000 12,000,000.00
9 3-р баг 3033173 Ханги боомтын хилийн зурвас гадна 2120: Барилга байгууламжийн бусад газар 20000 12,000,000.00
10 3-р баг 3033174 Ханги боомтын хилийн зурвас гадна 2120: Барилга байгууламжийн бусад газар 20000 12,000,000.00

 

 

 

Цахим дуудлага худалдаанд оролцохыг хүссэн этгээд дуудлага худалдааны зард заасан хугацаанд дараах материалыг бүрдүүлж, www.mle.mn цахим хуудсанд хандан хүсэлтээ гаргана. Үүнд:

1. Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

2. Дэнчин төлсөн баримт /Төрийн сан банк 100060029002 тоот дансанд тушаана./

3. Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл;

4. Дуудлага худалдаанд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын олгосон итгэмжлэл. 5. Улсын тэмдэгтийн хураамж-12500 төгрөг-/itax.mta.mn-ээр төлбөрийн даалгавар үүсгэн төлнө/

Дуудлага худалдаа явуулах газрын байршил, хил хязгаарыг харуулсан схем зураг болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.mle.mn гэсэн сайт, 70523988 утсаар лавлана уу.

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР