ГАЗРЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР-САЙХАНДУЛААН

2023-10-11

Сайхандуаан сумын Засаг даргын 2023 оны А/113 тоот захирамжийг үндэслэн дор дурьдсан байршилтай газарт газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн цахим дуудлага худалдаа  зохион байгуулагдана.
 Цахим дуудлага худалдаанд оролцогчдын хүсэлтийг www.mle.mn сайтаар дуудлага худалдаа явагдахаас ажлын 5 хоногын өмнөөс хүлээн авч эхлэн дуудлага худалдаа явагдах өдрийн өмнөх өдрийн 15 цаг хүртэл бүртгэнэ.
 Цахим дуудлага худалдаанд оролцогчид дараах материалуудыг бүрдүүлнэ. Үүнд: 
1. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт / газрын даамлаас авна / 
2. Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар; 
3. Дэнчин төлсөн баримт; /Төрийн сан банк 100060000967 тоот дансанд тушаана/ хүлээн авагч “До.Газрын дуудлага худалдааны орлого” 
4. Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл; 
5. Дуудлага худалдаанд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын олгосон итгэмжлэл. 
6. Улсын тэмдэгтийн хураамж-12500 төгрөг- itax.mta.mn-ээр нэхэмжлэх үүсгэж төлнө
Дуудлага худалдаа явуулах газрын байршил, хил хязгаарыг харуулсан схем зураг болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.mle.mn гэсэн сайт, 89834434 /ажлын цагаар/ утсаар лавлана уу.

Дд Зарын код Төлөвлөлтийн нэгж талбар Сум, дүүрэг Баг, хороо Газрын мэдээлэл Дуудлага худалдааны мэдээлэл  Дэнчингийн үнэ /төг/ 
Байршил Хэмжээ /га/ Ашиглалтын зориулалт Явуулах хэлбэр Захирамж огноо дугаар  Анхны үнэ /төг/  Зохион байгуулах огноо
1 #2023-14844 3495037 Сайхандулаан Улааншороот Ганц мод 10 Тэжээлийн ургамлын усалгаатай тариалан Цахим 2023.10.10-А/113        441,022 2023-11-15       44,102.20
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР