ГАЗРЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР-АЙРАГ, ХӨВСГӨЛ, САЙНШАНД

2023-10-25

Айраг сумын Засаг даргын 2023 оны А/158,  Хөвсгөл сумын Засаг даргын 2023 оны А/113, Сайншанд сумын Засаг даргын 2023 оны А/296, А/297 тоот захирамжийг тус тус үндэслэн дор дурьдсан байршилтай газарт газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн дуудлага худалдаа цахим,  танхимын хэлбэрээр зохион байгуулагдана.
 Дуудлага худалдаанд оролцогчид дараах материалуудыг бүрдүүлнэ. Үүнд: 
1. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт
2. Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар; 
3. Дэнчин төлсөн баримт; /Төрийн сан банк 100060000967 тоот дансанд тушаана/ хүлээн авагч “До.Газрын дуудлага худалдааны орлого” 
4. Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл; 
5. Дуудлага худалдаанд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын олгосон итгэмжлэл. 
6. Улсын тэмдэгтийн хураамж-12500 төгрөг- itax.mta.mn-ээр нэхэмжлэх үүсгэж төлнө
Дуудлага худалдаа явуулах газрын байршил, хил хязгаарыг харуулсан схем зураг болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.mle.mn гэсэн сайт, 70523988 утсаар лавлана уу.

 

Дд Зарын код Төлөвлөлтийн нэгж талбар Сум, дүүрэг Баг, хороо Газрын мэдээлэл Дуудлага худалдааны мэдээлэл  Дэнчингийн мэдээлэл /төг/ 
Байршил Хэмжээ /га/ Ашиглалтын зориулалт Явуулах хэлбэр Захирамж огноо дугаар  Анхны үнэ /төг/  Зохион байгуулах огноо
1 #2023-15034 3480514 Айраг 4 Нэргүй толгойн зүүн хойно 25.7006 Гаалийн хяналтын талбай Цахим 2023.10.25-А/158     154,203,600 2023.11.30            15,420,360
2 #2023-15035 3423288 Айраг 4 Төмөр замын баруун талд 0.2601 Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж, бусад газар Цахим 2023.10.25-А/158           832,320 2023.11.30                  83,232
3 #2023-15036 3423289 Айраг 4 Төмөр замын баруун талд 0.8718 Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж, бусад газар Цахим 2023.10.25-А/158        2,789,760 2023.11.30                278,976
  Дүн         26.8325           157,825,680             135,780            15,782,568
1 #2023-13398 /Дахин/ 2996077 Сайншанд 7 Найрамдал 0.161 ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор Танхим 2023.10.25-А/297        1,207,500 2023-11-15                120,750
2 #2023-14326 /Дахин/ 3217085 Сайншанд 7 Найрамдал 20 Төмс хүнсний ногооны усалгаатай тариалан Танхим 2023.10.25-А/297 882,000.00 2023-11-15                  88,200
3 #2023-14327 /Дахин/ 3217089 Сайншанд 7 Их говь жуулчны баазын урд талд 2.03 Төмс хүнсний ногооны усалгаатай тариалан Танхим 2023.10.25-А/297 89,523.00 2023-11-15                    8,952
4 #2023-13939 /Дахин/ 2994973 Сайншанд 2  Чацаргана жимс, жимсгэнэчдийн холбооны газрын хойд талд 1.4401 Мод үржүүлгийн газар Танхим 2023.10.25-А/297       12,960,900 2023-11-15             1,296,090
5 #2023-15033 3425628 Сайншанд 7 Найрамдал 1 Төмс хүнсний ногооны усалгаагүй тариалан Цахим 2023.10.25-А/296 44,100.00 2023-11-30                    4,410
  Дүн         24.6311 0           15,184,023             226,240             1,518,402
1 #2023-15026 3478017 Хөвсгөл 4 Сумын төвд 0.04 2111: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Цахим 2023.10.23-А/113           240,000 2023.11.30                  24,000
2 #2023-15027 3474632 Хөвсгөл 4 Сумын төвд 0.05 Нам% олон нийтийн байгууллага Цахим 2023.10.23-А/113           300,000 2023.11.30                  30,000
3 #2023-15028 3478412 Хөвсгөл 4 Сумын төвд 0.02 2111: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Цахим 2023.10.23-А/113           120,000 2023.11.30                  12,000
4 #2023-15032 3480515 Хөвсгөл 4 Сумын төвд 0.25 1606: ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор Цахим 2023.10.23-А/113        1,500,000 2023.11.30                150,000
  Дүн         0.36              2,160,000             181,040                216,000
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР