ГАЗРЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА-САЙНШАНД

2023-10-31

Сайншанд сумын Засаг даргын 2023 оны А/301 тоот захирамжийг үндэслэн дор дурьдсан байршилтай газарт газар эзэмшүүлэх эрхийн цахим дуудлага худалдаа  зохион байгуулагдана.

Дд Зарын код Төлөвлөлтийн нэгж талбар Сум, дүүрэг Баг, хороо Газрын мэдээлэл   Дуудлага худалдаа  Дэнчингийн үнэ /төг/ 
Байршил Хэмжээ /га/ Ашиглалтын зориулалт Эзэмшүүлэх хугацаа Захирамж огноо дугаар  Анхны үнэ /төг/  Зохион байгуулах огноо
1 #2023-15096 3414170 Сайншанд 4 1413 тоотын хойд талд 0.1436 Мод үржүүлгийн газар 15 2023.10.31-А/301 1,292,400.00 2023-12-07       129,240
2 #2023-15097 3423286 Сайншанд 2   5 ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор 15 2023.10.31-А/301 10,000,000.00 2023-12-07    1,000,000

 Цахим дуудлага худалдаанд оролцогчдын хүсэлтийг www.mle.mn сайтаар дуудлага худалдаа явагдахаас ажлын 5 хоногын өмнөөс хүлээн авч эхлэн дуудлага худалдаа явагдах өдрийн өмнөх өдрийн 15 цаг хүртэл бүртгэнэ.
 Цахим дуудлага худалдаанд оролцогчид дараах материалуудыг бүрдүүлнэ. Үүнд: 
1. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт / газрын даамлаас авна / 
2. Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар; 
3. Дэнчин төлсөн баримт; /Төрийн сан банк 100060000967 тоот дансанд тушаана/ хүлээн авагч “До.Газрын дуудлага худалдааны орлого” 
4. Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл; 
5. Дуудлага худалдаанд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын олгосон итгэмжлэл. 
6. Улсын тэмдэгтийн хураамж-12500 төгрөг- itax.mta.mn-ээр нэхэмжлэх үүсгэж төлнө
Дуудлага худалдаа явуулах газрын байршил, хил хязгаарыг харуулсан схем зураг болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.mle.mn гэсэн сайт, 70523988 /ажлын цагаар/ утсаар лавлана уу

Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР