ГАЗРЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА-АЙРАГ

2023-11-09

Айраг сумын Засаг даргын 2023 оны А/166 дугаар захирамжийг үндэслэн дор дурдсан байршилтай газарт газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдааг дахин зохион байгуулахаар зарлаж байна. Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдааг 2023 оны 12-р сарын 15-ны өдрийн 15 цаг 00 минутанд танхимын  хэлбэрээр зохион байгуулна.

Дд Зарын код Төлөвлөлтийн нэгж талбар Сум, дүүрэг Баг, хороо Газрын мэдээлэл   Дуудлага худалдаа  Дэнчингийн үнэ /төг/ 
Байршил Хэмжээ /га/ Ашиглалтын зориулалт Эзэмшүүлэх хугацаа Захирамж огноо дугаар  Анхны үнэ /төг/  Зохион байгуулах огноо
1 #2023-15183 3480541 Айраг 4 А0102 автозамын зүүн талд 1.3719 Автотээврийн үйлчилгээний зориулалтын барилга, байгууламж 15 2023.11.02-А/166 8,231,400 2023-12-15            823,140

Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаанд оролцогчдын хүсэлтийг дуудлага худалдаа явагдахаас 30 минутын өмнө буюу 14 цаг 30 минут хүртэл хүлээн авна. Дуудлага худалдаанд оролцогчид дараах материалуудыг бүрдүүлнэ. Үүнд:
1. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт/сумын газрын даамлаас авна./
2. Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
3. Дэнчин төлсөн баримт /Төрийн сан банк 100060000967 тоот данс, “До.Газрын дуудлага худалдааны орлого”
4. Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл;
5. Дуудлага худалдаанд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын олгосон итгэмжлэл.
6. Дуудлага худалдаанд оролцогч Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 39.1.6-д заасан хураамжийг төлсөн байна. /иргэн, ААН-12500 төгрөгийг цахим төлбөрийн системийн itax.mta.mn хаягаар нэвтэрч Дорноговь, Айраг сумыг сонгон төлбөрийн даалгавар үүсгэж тушаана/
Дуудлага худалдаа явуулах газрын байршил, хил хязгаарыг харуулсан схем зураг болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг 95060719 дугаар утсаар лавлана уу.

Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР