ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА.

2021-05-21

ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА.

 

Хатанбулаг сумын Засаг даргын 2021 оны А/47 тоот захирамжийг үндэслэн дор дурьдсан байршилтай газарт газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн цахим дуудлага худалдаа 2021 оны 06-р сарын 02-ны өдөр зохион байгуулагдана

Газрын байршил

Газрын зориулалт

Талбайн хэмжээ /Га/

Төлөвлөлтийн нэгж талбарын дугаар

Дуудлага худалдааны анхны үнэ

Дэнчингийн хэмжээ

 

 
   

1

Ханбогд-Хатанбулан зааг

Холбоо мэдээлэл хүүлээн авах станц

0.04

2182406

240000

24000

   

2

Ханбогд-Хатанбулан зааг

Холбоо мэдээлэл хүүлээн авах станц

0.04

2182407

240000

24000

   

3

Буттай

Худалдаа нийтийн үйлчилгээний газар, төв цогцолбор

0.16

2179620

960000

96000

   

4

Буттай

Худалдаа нийтийн үйлчилгээний газар, төв цогцолбор

0.36

2179617

2160000

216000

   

5

Сумын төв

Худалдаа нийтийн үйлчилгээний газар, төв цогцолбор

0.0043

2182169

25800

2580

   

6

Сумын төв

Худалдаа нийтийн үйлчилгээний газар, төв цогцолбор

0.03

2115044

180000

18000

   

7

Сумын төв

Худалдаа нийтийн үйлчилгээний газар, төв цогцолбор

0.0106

2115045

63600

6360

   

 

Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдааг Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “ Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх , ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журам”-ын дагуу явуулах ба ялагчтай дээр журам болон Монгол Улсын “Газрын тухай” хуулийн дагуу гэрээ байгуулна.

Цахим дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийг цахим дуудлага худалдаа явагдахаас ажлын 5 хоногийн өмнөөс хүлээн авч эхлэн дуудлага худалдаа явагдах өдрийн өмнөх өдрийн 15 цаг 00 минутад зогсоож, бүртгэлийг хаана.

Дуудлага худалдаанд оролцогчид дараах материалуудыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

  1. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт / www.mle.mn энэ хаягаар орж бүртгүүлнэ./
  2. Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
  3. Дэнчин төлсөн баримт;/ дуудлага худалдааны анхны үнийн дүнгийн 10% тэнцүү  байх ба төрийн сан банкны 100060000967 тоот дансанд байршуулна.
  4. Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл;
  5. Дуудлага худалдаанд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын олгосон итгэмжлэл.
  6. Улсын тэмдэгтийн хураамж-12500 төгрөг-Төрийн банк 100061000941/ тоот дансанд тушаана.

 Цахим дуудлага худалдааг товлосон өдрийн 09 цаг 00 минут 00 секундэд эхлүүлж, мөн өдрийн тухайн өдрийн 15 цаг 00 минут 00 секунд хүртэл энгийн горимоор авна. 15 цаг 00 минут 00 секундээс эхлэн 60 секундийн хүлээлтийн горимд шилжих бөгөөд хүлээлтийн хугацаанд үнийн санал ирүүлээгүй бол хамгийн өндөр үнийн санал ирүүлсэн оролцогчийг ялагчаар тодруулна. Хүлээлтийн горимд шилжсэн үед үнийн санал ирүүлбэл ирүүлсэн үнийн санал бүрээс хойш дахин 60 секунд сунгагдах зарчмаар 17 цаг 00 минут 00 секунд хүртэл явагдах боломжтой

Дуудлага худалдаа явуулах газрын байршил, хил хязгаарыг харуулсан схем зураг болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.dornogovi.gazar.gov.mn, www.mle.mn гэсэн сайт 99047825, 70523988 утсаар болон Хатанбулаг сумын Засаг даргын Тамгын газар болон Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газраас  ирж лавлана уу.

 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР