ГАЗРЫН ЦАХИМ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР-ХАТАНБУЛАГ СУМ

2022-10-27

Хатанбулаг сумын Засаг даргын 2022 оны А/180 тоот захирамжийг үндэслэн дор дурьдсан байршилтай газарт  газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн цахим дуудлага худалдаа 2022 оны 12-р сарын 09-нд  зохион байгуулагдана.

Баг/Хороо Төлөвлөлтийн нэгж талбар Газрын нэр Газрын зориулалт Талбайн хэмжээ [m2] Анхны үнэ /төг/ Хугацаа
1 3-р баг 2970675 Ханги боомтын хилийн зурвас гадна 2117: Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС 10000 6,000,000 15 жил,                  5 жил
2 3-р баг 2970690 Ханги боомтын хилийн зурвас гадна 2120: Барилга байгууламжийн бусад газар 20000 12,000,000 15 жил,                  5 жил
3 3-р баг 2970691 Ханги боомтын хилийн зурвас гадна 2120: Барилга байгууламжийн бусад газар 20000 12,000,000 15 жил,                  5 жил
4 3-р баг 2970692 Ханги боомтын хилийн зурвас гадна 2120: Барилга байгууламжийн бусад газар 20000 12,000,000 15 жил,                  5 жил
5 3-р баг 2970693 Ханги боомтын хилийн зурвас гадна 2120: Барилга байгууламжийн бусад газар 20000 12,000,000 15 жил,                  5 жил
6 3-р баг 2970676 Ханги боомтын хилийн зурвас гадна 3202: Авто тээврийн хэрэгслийн зогсоолын талбай 50000 30,000,000 15 жил,                  5 жил
7 3-р баг 2970677 Ханги боомтын хилийн зурвас гадна 3202: Авто тээврийн хэрэгслийн зогсоолын талбай 50000 30,000,000 15 жил,                  5 жил
8 3-р баг 2970678 Ханги боомтын хилийн зурвас гадна 3202: Авто тээврийн хэрэгслийн зогсоолын талбай 50000 30,000,000 15 жил,                  5 жил
9 3-р баг 2970679 Ханги боомтын хилийн зурвас гадна 3202: Авто тээврийн хэрэгслийн зогсоолын талбай 50000 30,000,000 15 жил,                  5 жил
10 3-р баг 2970704 Ханги боомтын хилийн зурвас гадна 2120: Барилга байгууламжийн бусад газар 20000 12,000,000 15 жил,                  5 жил
11 3-р баг 2970705 Ханги боомтын хилийн зурвас гадна 2120: Барилга байгууламжийн бусад газар 20000 12,000,000 15 жил,                  5 жил
12 3-р баг 2970706 Ханги боомтын хилийн зурвас гадна 2120: Барилга байгууламжийн бусад газар 20000 12,000,000 15 жил,                  5 жил
13 3-р баг 2970707 Ханги боомтын хилийн зурвас гадна 2120: Барилга байгууламжийн бусад газар 20000 12,000,000 15 жил,                  5 жил
14 3-р баг 2970708 Ханги боомтын хилийн зурвас гадна 2120: Барилга байгууламжийн бусад газар 20000 12,000,000 15 жил,                  5 жил

 

Цахим дуудлага худалдаанд оролцохыг хүссэн этгээд дуудлага худалдааны зард заасан хугацаанд дараах материалыг бүрдүүлж, www.mle.mn цахим хуудсанд хандан хүсэлтээ гаргана. Үүнд:

  1. Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  2. Дэнчин төлсөн баримт /Төрийн сан банк 100060029002 тоот дансанд тушаана./
  3. Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл;
  4. Дуудлага худалдаанд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын олгосон итгэмжлэл. 
  5. Улсын тэмдэгтийн хураамж-12500 төгрөг-/itax.mn-ээр төлбөрийн даалгавар үүсгэн төлнө/

Дуудлага худалдаа явуулах газрын байршил, хил хязгаарыг харуулсан схем зураг болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.mle.mn гэсэн сайт, 70523988  утсаар лавлана уу.

 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР