ДАЛАНЖАРГАЛАН, ХАТАНБУЛАГ СУМДАД ГАЗРЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ДАХИН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА.

2022-11-29

Даланжаргалан сумын Засаг даргын 2022 оны А/220, Хатанбулаг сумын Засаг даргын 2022 оны А/202 тоот захирамжийг үндэслэн дор дурьдсан байршилтай газруудад газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн цахим дуудлага худалдаа 2022 оны 12-р сарын 14-нд  дахин зохион байгуулагдана. Цахим дуудлага худалдаанд оролцохыг хүссэн этгээд дуудлага худалдааны зард заасан хугацаанд дараах материалыг бүрдүүлж, www.mle.mn цахим хуудсанд хандан хүсэлтээ гаргана. Үүнд:
1.  Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
2.  Дэнчин төлсөн баримт-Анхны үнийн 10 хувь /Төрийн сан банк 100060029002 тоот дансанд тушаана./
3.  Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл;
4.  Дуудлага худалдаанд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын олгосон итгэмжлэл. 
5.  Улсын тэмдэгтийн хураамж-12500 төгрөг-/itax.mn-ээр төлбөрийн даалгавар үүсгэн төлнө/
Дуудлага худалдаа явуулах газрын байршил, хил хязгаарыг харуулсан схем зураг болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.mle.mn гэсэн сайт, 70523988  утсаар лавлана уу

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР