АЙРАГ СУМАНД ГАЗРЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ДАХИН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА.

2022-11-29

Айраг сумын Засаг даргын 2022 оны А/171 тоот захирамжийг үндэслэн дор дурьдсан байршилтай газарт  газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн цахим дуудлага худалдаа 2022 оны 12-р сарын 16-нд  дахин зохион байгуулагдана.

 

Баг

Төлөвлөлтийн нэгж талбар

Газрын нэр

Газрын зориулалт

Талбайн хэмжээ [m.кв]

 Дуудлага худалдааны анхны үнэ /төг/

 Дэнчингийн хэмжээ /төг/

1

4-р баг

2875446

Сүмийн хашааны хойно

2117 Автомашины гараж

35

                  21,000

                         2,100

2

4-р баг

2962169

Аараг-1 100

2111 Худалдаа,нийтийн үйлчилгээний газар төв цогцолбор

102

                  61,200

                         6,120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цахим дуудлага худалдаанд оролцохыг хүссэн этгээд дуудлага худалдааны зард заасан хугацаанд дараах материалыг бүрдүүлж, www.mle.mn цахим хуудсанд хандан хүсэлтээ гаргана. Үүнд:

1.   Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

2.   Дэнчин төлсөн баримт /Төрийн сан банк 100060029002 тоот дансанд тушаана./

3.   Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл;

4.   Дуудлага худалдаанд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын олгосон итгэмжлэл.

5.   Улсын тэмдэгтийн хураамж-12500 төгрөг-/itax.mn-ээр төлбөрийн даалгавар үүсгэн төлнө/

Дуудлага худалдаа явуулах газрын байршил, хил хязгаарыг харуулсан схем зураг болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.mle.mn гэсэн сайт, 70523988, 95060719 утсаар лавлана уу.

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР