АЙМГИЙН ТӨВИЙН СУМАНД ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨӨГ ШИНЭЧЛЭН БОЛОВСРУУЛЖ БАТЛУУЛАВ.

2022-12-05

Сайншанд хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 2014 онд батлуулан мөрдөн ажиллаж байгаа ба уг төлөвлөгөөнд үндэслэн тус сумын 1,2,3,4,7,8 багийн нутаг дэвсгэрт нийт 337.7 га газарт хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг орон нутгийн төсвийн 126.2 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар мэргэжлийн байгууллага болох “Инженер геодези” ХХК нь гүйцэтгүүлээд байна.

 Уг ажлын тайлан, зураг холбогдох мэдээллтийг нэгтгэн 2022 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн ээлжит аравдугаар хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлууллаа.

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР