ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2017-10-09Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн "Лэнд менежер" программ хангамжийн сургалт зохион байгуулах тухай
2017-10-03Эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай
2017-09-20Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штабыг шинэчлээн зохион байгуулах тухай
2017-09-19Ажил хүлээлцүүлэх тухай
2017-09-18Ажил хүлээлцүүлэх тухай
2017-09-08Баяр тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай
2017-09-08Баяр тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай
2017-09-07Зардал гаргах тухай
2017-08-24Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
2017-08-24Урамшуулал олгох тухай
2017-08-24Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
2017-08-16Ажил хүлээлцүүлэх комисс томилох тухай
2017-08-15Эрхийн гэрчилгээ хүчингүй болгох тухай
2017-07-19Ажил хүлээлцүүлэх тухай
2017-07-19Нэмэгдэл олгох тухай
2017-07-17Зардал гаргах тухай
2017-06-23Ажил хүлээлцүүлэх тухай
2017-06-20Ёс зүйн хороог шинэчлэн батлах тухай
2017-06-20Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2017-06-19Сургалтанд хамруулах тухай
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР