ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

2023-04-232023 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ
2023-01-23ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ-2022 ОНЫ 4-Р УЛИРАЛ
2022-10-03ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАРТ ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2022 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ
2022-04-01ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАРТ ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2022 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ
2022-01-12ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАРТ ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2021 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ
2021-10-03ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАРТ ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2021 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР