ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

АЛСЫН ХАРАА

Үйл ажиллагааны өндөр чадавхтай, үйлчлүүлэгчдийн итгэлийг хүлээсэн найдвартай түнш байж, салбарын хэмжээнд тэргүүлэх мэдлэг ур чадвартай ажилчдаас бүрдсэн, өндөр үр ашиг, чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага болсон байх.

 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Газрын харилцаа, барилгын салбарын багц хуулиудыг хэрэгжүүлэх ажлыг орон нутагт үр дүнтэй зохион байгуулж, хууль тогтоомж, салбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар газрын шинэтгэлийн бодлогыг эрчимжүүлж, төрийн үйлчилгээний үр ашиг бүтээмж чанарыг дээшлүүлэх, газрыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, хөнгөн шуурхай, ил тод байдлыг хангах,  барилга хот төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг орчин үеийн мэдээллийн технологид түшиглэн иргэдийн амьжиргааны төвшинг сайжруулахад чиглэсэн үйлчилгээг нээлттэй, шуурхай үзүүлж, салбар байгууллагуудын үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүйн бодит дэмжлэг үзүүлдэг төрийн байгууллага байна.

 

БАРИМТЛАХ ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Итгэл–Сэтгэл–Зүтгэл

Баримтлах үнэт зүйлс нь алсын хараандаа хүрэхэд бидний үйл ажиллагааг цаг ямагт чиглүүлж байх зүг заагчийн үүрэг гүйцэтгэнэ.

Итгэл-Үйлчлүүлэгч, харилцагч, түншийнхээ итгэлийг алдахгүй, хариуцлагатай, найдвартай, мэргэшсэн байх.

Сэтгэл-байгууллагын тогтвортой өсөлт, ашигтай үйл ажиллагаа, ажиллагсдын таатай орчинг хангахын төлөө эвсэг найртай, бүтээлчээр хамтран ажиллаж, сэтгэл, зүрхээ зориулдаг байх.

Зүтгэл-Өөрсдийн эрхэлдэг ажлын чиглэл бүрээр ямагт илүү сайн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгож, өрсөлдөх чадвараараа тэргүүлэгч нь байх.

 

ЭРХЭМЛЭХ ЗАРЧИМ


Хууль дээдэлж, хуулийн хүрээнд ажиллах

Нэгдмэл төвлөрсөн удирдлагатай байх

Шударга ,үнэнч байх

Хөнгөн шуурхай байх

Нээлттэй байх

Хүртээмжтэй

Санаачлагатай

Мэргэжлийн

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР