ГАЗРЫН КАДАСТР

2020-04-13Газрын кадастрын зураг хийлгэе
2019-10-08Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2019 оны А/156 тоот тушаалаар газар өмчлөх, эзэмших өргөдлийн маягтуудыг шинэчлэн батлав
2019-05-29ГАЗРЫН КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГААС ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ЗААВАР
2019-05-20www.egazar.gov.mn буюу #Land_manager газрын цахим мэдээллийн системийг хэрхэн ашиглах заавaр
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР