СУЛ ОРОН ТОО

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын   эрэлт хэрэгцээтэй байгаа ажлын байр, түүнд ажиллах ажиллах хүчний судалгаа
Албан тушаалын нэр Орон тоо Мэргэжил Тавигдах шаардлага
1 Инженерийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 1 Архитектур төлөвлөлт, Иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилга, байгуулалмж, Цахилгаан, эрчим хүч, Халаалт, агаар сэлгэлт, Ус хангамж, ариутгах татуургын инженер Бакалавар, мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх
2 Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 1 Төрийн удирдлага, Эрхзүй, Газар зохион байгуулалт/менежмент, төлөвлөлт, үнэлгээ, кадастр/, Геодези Бакалавар, мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх
3 Өргөн сумын газрын даамал 1 Газар зохион байгуулалт/менежмент, төлөвлөлт/, Газрын кадастр /үнэлгээ/ Бакалавар
4 Улаанбадрах сумын газрын даамал 1 Газар зохион байгуулалт/менежмент, төлөвлөлт/, Газрын кадастр /үнэлгээ/ Бакалавар
5 Хөвсгөл сумын газрын даамал 1 Газар зохион байгуулалт/менежмент, төлөвлөлт/, Газрын кадастр /үнэлгээ/ Бакалавар
6 Мандах сумын газрын даамал 1 Газар зохион байгуулалт/менежмент, төлөвлөлт/, Газрын кадастр /үнэлгээ/ Бакалавар
7 Алтанширээ сумын газрын даамал 1 Газар зохион байгуулалт/менежмент, төлөвлөлт/, Газрын кадастр /үнэлгээ/ Бакалавар
8 Эрдэнэ сумын газрын даамал 1 Газар зохион байгуулалт/менежмент, төлөвлөлт/, Газрын кадастр /үнэлгээ/ Бакалавар
9 Замын-Үүд сумын газрын даамал 1 Газар зохион байгуулалт/менежмент, төлөвлөлт/, Газрын кадастр /үнэлгээ/ Бакалавар
Нийт дүн 9    
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР