ХҮНИЙ НӨӨЦ

2023-01-12Албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам;
2023-01-12Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн биелэлт-2021 он
2022-02-18Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэх журам
2022-01-12Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам.
2022-01-04Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн биелэлт-2021
2022-01-04АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
2021-01-04Сумын газрын даамлын албан тушаалын тодорхойлолт
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР