БАРИЛГЫН ЗАГВАР ЗУРАГ БАТЛАХ

д/д Бүрдүүлэх материал
1 Батлагдсан архитектур төлөвлөлтийн даалгавар
2 Архитектур төлөвлөлтийн даалгаврын схем зураг
3 Загвар зураг
4 Ерөнхий төлөвлөгөөг тоон байдлаар хавсаргах /CD/
Загвар зургийн бүрдэл
1 Нүүр хуудас /Батлагдах/
2 Байршлын схем
3 Орчны тойм /Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулах/
4 Тайлбар бичиг, төлөвлөлтийн санаа
5 Ерөнхий төлөвлөгөө /Батлагдах/
6 Хөдөлгөөний схем
7 Тохижилтын зураглал
8 Харагдах байдал
9 Байгуулалтууд
10 Огтлолууд
11 Нүүр тал, өнгөний шийдэл, хаягийн зураглал /Батлагдах/
  1. Загвар зургийн бүрдлийн ерөнхий шаардлага татаж авах
  2. Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн таних тэмдэг MNS 6736 : 2018 стандартын хамрах хүрээнд дагаж мөрдөнө. 
  3. СТАНДАРТ ТАТАЖ АВАХ
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР