ДҮРЭМ, ЖУРАМ

2022-07-20ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁСЗҮЙН ДҮРЭМ
2022-07-20Нээлттэй өгөгдлийн жагсаалт батлах тухай
2022-06-06Байнгын ажиллагаатай суурин станцын солбицол, хурдны вектор утга батлах тухай
2019-01-28БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ ДҮРЭМ
2017-02-15Газрын биржийн үйл ажиллагааны журам
2015-10-30ГХБХБГ-ын Архивын дүрэм
2015-10-10ГХБХБГ-т ажиллаж буй төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР