Үйл ажиллагаа

2019-01-18СУМДЫН ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ.
2017-11-13Газрын харилцааны чиглэлээрх үйлчилгээний хураамж, эрхзүйн үндэслэл
2017-07-31ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ЭРХИЙН ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
2015-06-04Орон сууцны эрэлт, нийлүүлэлтийн судалгаа хийв.
2015-06-04Барилгын удирдах ажилтны зөвлөгөөн зохион байгуулагдлаа
2015-06-04"Ланд Менежер" програм хангамжийн сургалт зохион байгуулав.
2015-06-04Газрын даамлуудыг мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулагдлаа.
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР